Make your own free website on Tripod.com

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR INSTITUT PERGURUAN KENINGAU SABAH

BORANG PERJANJIAN
Jabatan Hal Ehwal Pelajar | Album | Kemudahan Institut | Aktiviti Pelatih | Maklumat Konvokesyen IPKS | Borang Perjanjian | Unit Kebajikan | Unit Perkembangan dan Kuanseling | Unit Kediaman | Struktur Organisasi JHEP | Unit pendaftaran dan Disiplin | Maklumat Pelajar Baru 2007

SILA BERI PERHATIAN TERHADAP PERKARA-PERKARA BERIKUT:
1. Semua calon dikehendaki mengisi borang perjanjian pengajian sebanyak lima salinan yang akan diberi setelah mendaftar di institut.
 
2. Semua calon dikehendaki mendapatkan dua orang penjamin bagi tujuan pengisian borang perjanjian.
 
3. Mempunyai Borang Pemeriksaan Kesihatan ( Medical Check up ) yang asal .
 
PENJAMIN PERTAMA
- Boleh terdiri daripada ibu atau bapa
- Tiada had umur
- Tiada had pendapatan
 
PENJAMIN KE DUA
- Selain daripada  ibu bapa 
- Umur tidak melebihi 45 tahun
- Pendapatan tidak kurang dari RM500 sebulan
- Status rakyat Malaysia sahaja
- salinan kad pengenalan dan slip gaji
 
SAKSI
- Status sama ada wakil rakyat , ketua kampung atau kakitangan kerajaan dari kumpulan A.
- Mempunyai cop jawatan
 
Taklimat berkenaan dengan pengisian borang perjanjian akan dibuat secara terperinci setelah calon mendaftar di institut.

Enter content here

Enter supporting content here