Make your own free website on Tripod.com

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR INSTITUT PERGURUAN KENINGAU SABAH

UNIT REKOD, DISIPLIN DAN TATATERTIB
Jabatan Hal Ehwal Pelajar | Album | Kemudahan Institut | Aktiviti Pelatih | Maklumat Konvokesyen IPKS | Borang Perjanjian | Unit Kebajikan | Unit Perkembangan dan Kuanseling | Unit Kediaman | Struktur Organisasi JHEP | Unit pendaftaran dan Disiplin | Maklumat Pelajar Baru 2007

img_1476.jpg
Cik Zainab Hj. Nawab Khan (ZNK) , Ketua Unit Rekod, Disiplin dan Tatatertib

Aspek yang diurus di bawah unit ini ialah:

1. Pendaftaran pelajar baru

2. Borang Perjanjian

3. Peraturan Institut

4. Tukar Pusat Kursus

5. Tangguh Kursus

6. Tindakan Tatatertib

7. Rekod Profil

8. Kad Metrik

9. Perkahwinan

10. Berhenti

11. Data Pelatih

 

img_1479.jpg

Minggu pendaftaran pelajar baru KPLI Ambilan Januari 2007

Enter content here

Enter supporting content here